นวัตกรรมเภสัชอัจฉริยะ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยึใหม่ได้เข้ามามีบทบาทต่อทุกส่วน ในส่วนที่เกี่ยวกับเภสัช คงไม่อาจเลี่ยงได้ บรรดาเภสัชอัจฉริยะเหล่านี้ บางอันอาจยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ชี้ว่ามีแนวทางที่จะเกิดขึ้นต่อไป และใช้จริง อีกไม่นาน ไอโอที เอไอ บิ๊กดาต้า โรบอต ทรีดีปริ้นติ้ง ฯ คงค่อยๆทยอยมาในงานเภสัชฯ ตัวอย่างเช่น

1) เครื่องจ่ายยาอัจฉริยะประจำบ้าน  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

https://news.thaipbs.or.th/content/268099

2)  เตือนภัยอัจฉริยะ  โดย ระบบหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

http://www.tumdee.org/alert/

3) กล่องยาอัจฉริยะ

4) ฉลากยาอัฉริยะ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ

ฉลากยาอัจฉริยะ (Kawila Smart Labels)

5) หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ

https://www.vejthani.com/web-thailand/Vial-Filling-Systems-EV-220.php

6) ระบบคิวอัจฉริยะ (ระบบจัดคิวพบแพทย์อัจฉริยะ )

7) เม็ดยาอัจฉริยะ

http://www.vcharkarn.com/vnews/151834

 

เภสัชกร วิทยา กุลสมบูรณ์

รวบรวม