พ.ร.บ.นมผง ภูมิคุ้มกันเพื่อแม่และเด็ก

คุยกับ แพทย์หญิงชมพูนุท โตโพธิ์ไทย หรือ ‘หมอปุ๊’ นายแพทย์ชำนาญการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันอีกครั้งว่า พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 หรือเรียกสั้นๆ ว่า ‘พ.ร.บ.นมผง’​ (Milk Code) นั้น ไม่ได้กีดกันการจำหน่ายนมผง และไม่ได้ห้ามเด็กกินนมผง แต่เพื่อยับยั้งการโฆษณาที่อวดอ้างข้อมูลเกินจริง โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ เพื่อช่วยเหลือแม่ที่ไม่สามารถให้นมบุตรได้ ให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนมผงที่ไม่เกินเลยจากข้อเท็จจริง

กล่าวให้ถึงที่สุดก็คือ เพื่อปกป้องคุ้มครองทั้งแม่และเด็กที่จำเป็นต้องใช้นมผงนั่นเอง