ดื่มฉี่ดีจริงหรือ?

เทรนด์ดื่มฉี่เพื่อสุขภาพ กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในระดับ ‘Talk of the town’ และกลายเป็นกระแสสังคมที่สร้างความสับสนแบบสุดๆ

ก่อนที่คำถามและข้อสงสัยต่างๆ นานาจะเลื่อนไหลไป WAY ชวนคุยกับ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาพูดถึงข้อเท็จจริงว่าด้วยเรื่องฉี่ๆ เพื่อถอดรื้อมายาคติระหว่างการดื่มฉี่ตามความเชื่อทางศาสนา ศาสตร์ของแพทย์ทางเลือก และการรักษาโรคแบบ placebo (การใช้ยาหลอกในทางการแพทย์)

หากมองด้วยสายตานักวิชาการ ยังมีคำอธิบายถึงข้อเสียมหาศาลที่มากกว่าประโยชน์ที่จับต้องได้จากหลักฐานและงานวิจัยเชิงประจักษ์

*คำเตือน – การดื่มฉี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการดื่ม