Social Distance: รักษาระยะห่างระหว่างเรา

วิกฤตการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยกำลังเสี่ยงต่อภาวะแพร่ระบาดระยะที่ 3

หนึ่งในมาตรการที่ถูกหยิบขึ้นมาแก้ปัญหาเฉาะหน้าคือ ‘Social Distance’ เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม งดกิน ดื่ม เที่ยวในสถานที่ชุมนุมชน

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Social Distance ถูกพูดถึง ในอดีตหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 สหรัฐเคยงัดมาตรการนี้ออกมาใช้แก้ปัญหาไข้หวัดใหญ่ 1918 แต่ก็สายเกินการณ์ ทำให้มีผู้สังเวยชีวิตไปถึง 4,500 คน

ประเทศไทยในปี 2020 หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distance โดยเคร่งครัด ฉากทัศน์ที่เลวร้ายสุดคาดว่า ตัวเลขผู้ป่วยอาจพุ่งทะยานถึง 16.7 ล้านคน ภายในปี 2563 หรือ 60% ของจำนวนประชากร

นั่นหมายถึง ภาวะแพร่ระบาดระยะที่ 3 ที่ลุกลามเป็นวงกว้าง และไม่อาจสืบหาต้นตอของการแพร่เชื้อได้