ทำไมหยุดยาผิดกฎหมายไม่อยู่

จับได้แต่ไล่ไม่ทัน จับอย่างไรก็ดูเหมือนการขายยาผิดกฎหมาย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอม หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายก็ดูจะไม่ลดลง เรายังเห็นการโฆษณาขายอย่างโจ่งแจ้งบนสื่อออนไลน์ คนขายร่ำรวย คนใช้กลับเอาชีวิตและสุขภาพไปเสี่ยง

ต้องแก้ตรงไหน ทำไมเราจึงหยุดยาผิดกฎหมายไม่อยู่

คำถามเหล่านี้ เภสัชกรอดุลย์ ลาภะแนน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ให้คำตอบไว้ในงานศึกษา เรื่อง ‘การวิเคราะห์การใช้ประมวลกฎหมายอาญาในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ’ ภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ของวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม และแผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) เพื่อจะวิเคราะห์ให้เห็นว่า การบูรณาการกฎหมาย อาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่จะทำให้การลงโทษตามกฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น