สานพลัง ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

 

เปิดโมเดล 7 ระบบ : ล้อมคอกปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และโฆษณาเกินจริง 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา-อาหาร-เครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐาน ปลอมปนสารเคมีอันตราย หรือการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง นำมาซึ่งความเสียหายและสูญเสีย จนถึงขั้นก่อ “โศกนาฏกรรม” ต่อสุขภาพและชีวิตแก่ผู้บริโภค ทั้งที่เป็นและไม่เป็นข่าวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

นี่คือหนึ่งในโจทย์ที่ท้าทายให้นักคุ้มครองผู้บริโภคหาทางคลี่คลายและกลายเป็นที่มาของการออกแบบ “ระบบนิเวศน์ของการคุ้มครองผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์สุขภาพโฆษณา และฉลาก” ในชื่อ “โมเดล 7 ระบบ” ที่แต่ละหน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที พร้อมมีกฎหมายรองรับ