maintitle07.jpg
 
 
 
 
 
หนังสือ Consumer Dialogue
title book_dialouge

หนังสืออกใหม่

Consumer Dialogueรายงานสถานการณ์ผู้บริโภค 2556-2557

 
หนังสือ แร่ใยหินในบริบทสากล
title book_noasbestos_july2014

หนังสือออกใหม่

หนังสือ แร่ใยหินในบริบทสากล (สถานการณ์ระหว่างมีนาคม 2556 – มิถุนายน 2557)

 
สานพลัง ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2557
sanpalang10 2_front

สานพลัง ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2557
เรื่องเด่นในฉบับ

 • ปั้นหลักสูตรป้อนเภสัชกรปฐมภูมิสู่ชุมชน
 • ร้านยาแผนปัจจุบัน “ต้อง” มีเภสัชกร
 • ย้อนรอยกว่าจะกลายเป็นจริง
 • ต่อยอด Single window สู่ศูนย์เตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
 • เภสัชฯ จุฬาฯ เตรียมรับ AEC ชูจุดแข็งวิชา RC
 • ติวเข้มกฎหมายการพัฒนายาและเภสัชภัณฑ์
 
กิจกรรมของ คคส. ในเดือน มิถุนายน 2557 (12 พ.ค - 8 มิ.ย.57)
june 57_title

กิจกรรมของ คคส. ในเดือน มิถุนายน 2557  (12 พ.ค - 8 มิ.ย.57)

 • การประชุม เรื่อง “องค์กรผู้บริโภคกับเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ”
 • การศึกษาดูงานของคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานฯ และภาคีที่เกี่ยวข้อง กับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหน่วยงาน/ องค์กร เครือข่ายผู้เสนอประเด็น


อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมของ คคส. ในเดือนพฤษภาคม 2557 (14 เม.ย.-12 พ.ค.57)
title may_57

กิจกรรมของ คคส. ในเดือนพฤษภาคม 2557 (14 เม.ย.-12 พ.ค.57)

 • การประชุมสมัชชาผู้บริโภคประจำปี 2557
 • เวทีสมัชชาแรงงาน เรื่อง “การยกเลิก แร่ใยหิน ถึงข้อเรียกร้องสถาบันความปลอดภัยฯ”
 • โครงการปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำอ่านเพิ่มเติม...
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 9 จาก 23

 

 

Copyright © 2008 Health Consumer Protection Program
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์