นิตยสารสานพลัง ปี 10 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2557

เรื่องเด่นในฉบับ :

  • ปั้นหลักสูตรป้อนเภสัชกรปฐมภูมิสู่ชุมชน
  • ร้านยาแผนปัจจุบัน “ต้อง” มีเภสัชกร ย้อนรอยกว่าจะกลายเป็นจริง
  • ต่อยอด Single window สู่ศูนย์เตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
  • เภสัชฯ จุฬาฯ เตรียมรับ AEC ชูจุดแข็งวิชา RC
  • ติวเข้มกฎหมายการพัฒนายาและเภสัชภัณฑ์