นิตยสารสานพลัง ปี 11 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม – กันยายน 2558

เรื่องเด่นในฉบับ:

  • “สอน.” กับก้าวใหม่…สถานีอนามัยใส่ใจคุ้มครองผู้บริโภค
  • เจาะสถานการณ์ผ่าน “ตัวชี้วัด” พลิกจุดเสี่ยงสู่จุดเปลี่ยนให้ตรงเป้า
  • รวมพลังเครือข่าย ขยายฐานจัดการภัยร้าย “น้ํามันทอดซ้ำ”
  • ความจริงที่ต้องไข ว่าด้วย “แร่ใยหิน”
  • มอง 2 กฏหาย…มิติใหม่ในการคุ้มครองผู้บริโภค