นิตยสารสานพลัง ปี 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2558

เรื่องเด่นในฉบับ :

  • จัดการปัญหา“น้ํามันทอดซ้ำ” กลั่นประสบการณ์จาก “คนจริง”
  • เกาะติด 2 ร่างกฎหมายสําคัญ วันนี้เดินหน้าไปถึงไหน?
  • ขยายฐาน Single Window สู่ชุมชน 120 แห่ง
  • TPP กับผู้บริโภคคนไทย… ผลกระทบใกล้ตัวกว่าที่เราคิด
  • สยบพิษโฆษณาสไตล์ “สระบุรีโมเดล”