นิตยสารสานพลัง ปี 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559

เรื่องเด่นในฉบับ :

  • สาวกระแส ‘เมาเพราะยาบํารุง’
  • วางฐานสานทางสู่”องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ
  • ปูพรมจัดระเบียบ ‘ตู้น้ําหยอดเหรียญ’ ทุกท้องถิ่น
  • ชี้เป้า”สินค้าไม่ปลอดภัย” ก่อนระยาดทั่วไทย
  • ซื้อมั่นใจ ขายสะดวก ด้วยTalkDD