นิตยสารสานพลัง ปี 4 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2551

เรื่องเด่นในฉบับ:

  • ก้าวแรกของไทย “วิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภค”
  • ชื่นชมดอกผล ณ ครึ่งทาง โครงการจัดการความรู้ อสม.
  • กรณีเมลามีน… แปรวิกฤติสู่ปฏิบัติการ
  • โรคอ้วน กับ โฆษณา ความสัมพันธ์แฝงเร้นที่ไม่อาจมองข้าม
  • ปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวัง “ยา” ในสังคมไทย