นิตยสารสานพลัง ปี 5 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – กันยายน 2552

เรื่องเด่นในฉบับ:

  •  ซีแอลยา…บทเรียนล้ำค่าที่ผู้บริโภคต้องช่วยกัน
  •  จัดฟันแฟชั่น…แฟชั่นจัดฟัน ได้ไม่คุ้มเสีย
  •  ระดมสมองสานฝัน “สถาบันสร้างศักยภาพผู้บริโภค”
  •  WHO รุกแก้โรคอ้วนในเด็ก คุมเข้มการตลาดและโฆษณาขนม น้ำอัดลม     และอาหารขยะ
  •  รู้เท่าตามทัน กลยุทธ์การตลาดขนมเด็ก