นิตยสารสานพลัง ปี 5 ฉบับที่ 3 ตุลาคม – ธันวาคม 2552

เรื่องเด่นในฉบับ:

  •  1 ปี พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค คนไทยได้อะไรบ้าง?
  •  ชุมนุมชำระ “จรรยาปฏิบัติ” เกราะแข็งแกร่งที่ไม่ไกลเกินฝัน
  •  “กองทุน” ที่ผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุขเฝ้ารอ
  •  “พ.ร.บ องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” ถึงวันใกล้คลอด?
  •  ใช้ภาษีสู้ภัยน้ำอัดลม บทเรียนจากโลกสากล