นิตยสารสานพลัง ปี 5 ฉบับที่ 1 เมษายน – มิถุนายน 2552

เรื่องเด่นในฉบับ:

  •  เปิดประเด็นผู้บริโภคจากสุขภาพสู่โทรคมนาคม
  •  ขึ้นเหนือแลกเปลี่ยนประสบการณ์พลังหลากหลายในงานคุ้มครองผู้บริโภค
  •  เมื่อผู้บริโภคกลายเป็นเหยือ ซานติก้า
  •  กม.เพื่อการเข้าถึงยา ความหวังที่ต้องรอแรงหนุน
  •  เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพถูกท้าท้ายจาก พีแอลลอร์