นิตยสารสานพลัง ปี 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2553

เรื่องเด่นในฉบับ:

  •  หยุดส่งเสริมการขายยาอย่างขาดจริยธรรมด้วย “พลังประชาชน”
  • “แร่ใยหิน” มหันตภัยใกล้ปอด
  •  สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 กับการคุ้มครองผู้บริโภค
  • “ผูกขาดตลาดยา” เกมการเมืองโลก
  • “โฆษณาแฝง” ส่วนเกินที่จำต้องดู