นิตยสารสานพลัง ปี 9 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม – กันยายน 2556

เรื่องเด่นประจำฉบับ :

  • เกณฑ์ประเมินองค์กรผู้บริโภค เพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืน
  • ระบบเตือนภัยระดับชุมชน ก้าวใหม่ Single windows
  • เตรียมรับมือ “สินค้าไม่ปลอดภัย” ก่อนเปิด AEC
  • ตีแผ่ความจริง มหากาพย์ “แร่ใยหิน”
  • เมื่อ FTA เดินทางมาถึง นักลงทุนเท่านั้นที่ได้รับการคุ้มครอง