นิตยสารสานพลัง ปี 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2551

เรื่องเด่นในฉบับ:

  •  ของขวัญเพื่อการศึกษาจาก “ผู้ใหญ่ใจดี”
  •  ถึงเวลาสร้างคุณภาพ “ผู้บริโภครุ่นเด็ก”
  •  บุกเบิก “ทนายอาสา” เพื่อผู้บริโภคเข้มแข็ง
  •  เมืองตรังวันนี้ ” ร้องทุกข์ได้ทุกอำเภอ”
  •  การคุ้มครองผู้บริโภค กับ ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ
  •  เร่งสกัดจุดยา “อนาโปรมีน” ก่อนสาย