นิตยสารสานพลัง ปี 3 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม – กันยายน 2550

เรื่องเด่นในฉบับ:

  •  กมลาภรณ์ คงสุขวิวัฒน์ :ผู้จุดพลังสู่เครือข่าย อสม. ภาคเหนือ
  •  แกะรอยความก้าวหน้าพลังเครือข่ายผู้บริโภค มพบ.
  •  ปัญหาขนมเด็กกับแนวรุกที่หยุดไม่อยู่
  •  นานามาตรการควบคุมโฆษณาในโลกสินค้าสำหรับเด็ก
  •  บุกเวที “หนังขายยา” ครั้งที่ 1
  •  กฎหมาย “พีแอล” เพื่อคนไทย