นิตยสารสานพลัง ปี 4 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม – กันยายน 2551

เรื่องเด่นในฉบับ:

  •  คคส. ชวนขยายมุมมอง “วิ ผู้บริโภค”
  •  เปิดใจ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ที่ปรึกษา คคส.
  • “ปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำ” ปฏิบัติการสยบพิษด้วยวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว
  •  เกาะติดธรรมนูญฯ “มาตรา 47(8)” ณ วันนี้ ไปถึงไหน?
  •  “อาจารย์สำลี ใจดี” ปราชญ์ที่สังคมไทยต้องจดจำ
  •  คู่มือฟ้องคดีผู้บริโภค คู่ใจ “คนเอาจริง”